Chorizo

Sauce tomate, mozzarella, chorizo,
oignons, poivrons, origan